MAC Budapest

Women's Hockey Team

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a macwomen.hu honlapon végzett adatkezelésről

 

  1. adatkezelő

Név: MAC Jégkorong Kft. („Adatkezelő”),

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53., Cégjegyszékszám: 01-09-328727, Adószám: 26497192-2-43

Telefonszám: +36205729337, Email cím: martontibor@t-online.hu, tevékenység: sporttevékenység

 

  1. adatkezelés egyéb szereplői

 

név székhely elérhetőség adatkezelési tevékenység
Meta Platforms Ireland Ltd.  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország A Meta adatvédelmi tisztviselőjével itt léphet kapcsolatba. Az Adatkezelő Facebook és Instagram közösségi média profiljainak biztosítása, üzenetküldő szolgáltatás nyújtása az Érintettel való kapcsolattartás során. A Meta adatkezeléséről a Facebook tekintetében itt, az Instagram tekintetében itt tájékozódhat bővebben.
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország A Google-el itt léphet kapcsolatba a YouTube-bal kapcsolatban. YouTube videómegosztó platformon fiók biztosítása. További információ a Google adatkezeléséről itt érhető el.
TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország A TikTok adatvédelmi tisztviselőjével itt léphet kapcsolatba. Az Adatkezelő TikTok közösségi média profiljának biztosítása, üzenetküldő szolgáltatás nyújtása az Érintettel való kapcsolattartás során. A TikTok adatkezeléséről itt és itt tájékozódhat bővebben.
Giphy, Inc. 416 West 13th Street, Suite 207

New York, NY 10014, Egyesült Államok

A Giphy európai adatvédelmi tisztviselőjével a giphy@gdpr-rep.com email címen léphet kapcsolatba. Az Adatkezelő részére animált GIF fájlok biztosítása. A Giphy adatkezeléséről itttájékozódhat bővebben.

 

név székhely elérhetőség adatfeldolgozási tevékenység
Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Telefonszám: +3622787674

Email cím: support@websupport.hu

Tárhelyszolgáltatás nyújtása a Honlap üzemeltetése során.
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország Google Analytics sütik elhelyezése a Honlapon (további információ a Google Google Analytics-al kapcsolatos adatkezeléséről itt érhető el).
Dropbox International Unlimited Company One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Írország DropBox felhőszolgáltatás biztosítása (további információ a DropBox adatkezeléséről itt és itt, valamint a privacy@dropbox.com e-mail címen érhető el).
  1. az adatkezelési tájékoztató tartalma

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett MAC Budapest Női jégkorong csapattal kapcsolatos információk közzététele céljából fenntartott https://www.macwomen.hu honlapon („Honlap”) és közösségi média profiljain (Facebook, Instagram, YouTube; TikTok, együttesen: „Közösségi Média Profilok”), illetve tehetséggondozása során végzett adatkezelési tevékenységeiről tájékoztatja a Honlapra, illetve a Közösségi Média Profilokra látogatókat („Érintett”). Az Adatkezelő a következő adatkezelési tevékenységeket végzi: kapcsolattartás; tehetséggondozás; panaszkezelés; sütik Honlapon történő alkalmazása; az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kezelése.

 

 

  1. adatkezelési tevékenységek

4.1.     kapcsolattartás

adatkezelés célja adatkezelés Jogalapja kezelt adatok kategóriái adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő és az Érintett közötti szóbeli vagy írásbeli, illetve a Honlap kapcsolatfelvételi űrlapján kezdeményezett kapcsolattartás. Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az Érintett

·   neve,

·   kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma),

·   megkeresése során előadottak.

Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig; ennek hiányában az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 évig.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.2.     tehetséggondozás

adatkezelés célja adatkezelés Jogalapja kezelt adatok kategóriái adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel az Adatkezelőhöz jelentkezőkkel, az Adatkezelő számára megfelelő sportolók kiválasztása. Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Az Érintett neve, kapcsolattartási adatai (e-mail címe, telefonszáma), lakcíme,születési helye és ideje, neme,jelentkezésének dátuma, az Érintett által a jelentkezése során előadottak, a jelentkezés elbírálása során a próbaedzésen mutatott sportolói kompetenciák és az elbírálás során levont következtetésről készített feljegyzés. A jelentkezés elbírálásáig vagy az Érintett hozzájárulása visszavonásáig. Sikeres jelentkezés esetén az adatok kezeléséréről az Adatkezelő munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója ad tájékoztatást. Sikertelen pályázat esetén az Érintett személyes adatai az erről történő kiértesítést követően azonnal törlésre kerülnek.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

4.3.     panaszkezelés

adatkezelés célja adatkezelés Jogalapja kezelt adatok kategóriái adatkezelés időtartama
Az Érintett által tett, a Honlap üzemeltetésével vagy az Adatkezelő egyéb tevékenységével kapcsolatos panaszok kivizsgálása és kezelése. Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, 1997. évi CLV. törvény 17/A. §).

Az Érintett

·   neve,

·   lakcíme,

·   panaszának előterjesztési helye, ideje, módja,

·   panasza, annak dokumentumai,

·   panaszára az Adatkezelő által adott válasz,

·   panaszának jegyzőkönyvi adatai (az Érintett aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, a panasz egyedi azonosítószáma),

·   panasza megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a panasz vagy a panaszról felvett jegyzőkönyv nem tartalmaz.

Az Érintett panaszára adott válasz Érintetti kézhezvételét követő 5 év.

4.4.     sütik honlapon történő alkalmazása

A Honlapon alkalmazott sütik technikai részleteiről jelen adatkezelési tájékoztató 9. pontjában olvashat.

süti típusa adatkezelés célja adatkezelés Jogalapja kezelt adatok kategóriái adatkezelés időtartama
Elengedhetetlen munkamenet sütik A Honlap megfelelő működéséhez szükséges technikai háttér biztosítása. Az Adatkezelő jogos érdeke, azaz a Honlap zavartalan működésének lehetővé tétele (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). A Honlap használatával kapcsolatos azonosító adatok, pl. munkamenet azonosító, Érintett süti beállításival kapcsolatos adatok. Az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában megjelölt időpontig.
Statisztikai (teljesítmény) sütik A Honlap fejlesztése, a felhasználói élmény javítása. Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

 

A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó információ. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában megjelölt időpontig. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos adatkezelésről további információ ittérhető el).
Marketing (social media) sütik A Honlapon az Érintett számára releváns tartalom, hirdetés megjelenítése. Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Honlappal, a Közösségi Média Profilokkal és a megjelenített hirdetésekkel, azok használatával kapcsolatos beállítások, preferenciák. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában megjelölt időpontig.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Továbbá az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja hozzájárulásán alapuló adatkezelés tekintetében.

A Google Analytics sütik használata letiltható itt. Emellett az itt elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a süti által létrehozott, a Honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét). A TikTok marketing sütik használata letiltható itt, mely esetben továbbra is megjelenít hirdetéseket a TikTok, azonban azok nem biztos, hogy relevánsak lesznek az Érintett számára.

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével (Microsoft Edge itt, Google Chrome itt, Mozilla Firefox itt, Safari itt) megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza az automatikus elfogadást. Továbbá az Érintettnek lehetősége van a sütiket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. A böngésző súgó funkciója részletes tájékoztatást nyújt az Érintettnek mindezek működésről.

4.5.     az érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kezelése

adatkezelés célja adatkezelés Jogalapja kezelt adatok kategóriái adatkezelés időtartama
Az Érintett adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos igények kivizsgálása és kezelése. Jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

Az Érintett

·   neve,

·   lakcíme,

·   joggyakorlási kérelmének előterjesztési helye, ideje, módja,

·   joggyakorlási kérelme, annak dokumentumai,

·   joggyakorlási kérelmére az Adatkezelő által adott válasz,

·   joggyakorlási kérelmének egyedi azonosítószáma,

·   joggyakorlási kérelme megválaszolásához szükséges személyes adatok, amelyeket a kérelem nem tartalmaz.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a joggyakorlási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, e természetes személy személyazonosságának megerősítése céljából kérheti a kérelmezőtől nevét és a kérelmező email címére küldött egyszeri azonosító kód megadását.

Az Érintett joggyakorlási kérelmére adott választ követő 5 év, kivéve az Érintett személyazonosságának megállapításához szükséges információkat, melyeket az Adatkezelő nem őriz meg.
  1. adatbiztonság

  1. adattovábbítás

 

Az Adatkezelő a Honlap üzemeltetése során végzett adatkezelése során eseti jelleggel adatot továbbíthat más adatkezelők részére. Az adattovábbítás lehetséges címzettjeiről az Adatkezelő esetileg ad tájékoztatást.

Az Adatkezelő nem kíván személyes adatokat továbbítani az Európai Unión kívülre. Azonban különösen a Közösségi Média Profilokat üzemeltető, illetve felhőszolgáltatást nyújtó Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében nem zárható ki, hogy személyes adatok az Európai Unión kívülre kerülnek továbbításra. Az ilyen adattovábbítások esetén az Adatkezelő a GDPR V. fejezete szerinti garanciák közül a következőket alkalmazza az Európai Unión kívüli szolgáltatók esetében:

A Google LLC, a Meta Platforms, Inc., a Dropbox Inc. és a Giphy Inc. is csatlakozott az EU és az Egyesült Államok közötti Adatvédelmi Keretrendszerhez (információ elérhető itt (Google), itt (Meta), itt (DropBox) és itt (Giphy)), ezért az EU-USA adattovábbítások esetén az Európai Bizottság 2023/1795 (2023. július 10.) számú megfelelőségi határozata jelent megfelelő garanciát.

 

  1. az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, másolatkiadási-, hozzáférési-, és tiltakozási jogával és visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az Érintett jogosult visszajelzést kérni arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e személyes adatait és hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz: adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; a személyes adatok címzettjei, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén a továbbításra vonatkozó a GDPR 46. cikk szerinti ún. megfelelő garanciákról. az adatkezelés (tervezett) időtartamát; az Érintett adatkezeléshez fűződő jogai, jogorvoslati lehetőségei; az adatforrásokra vonatkozó információ.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett által meghatározott formában (elektronikusan vagy papíron) rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő a kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Az Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat,

Ha a személyes adatot az Adatkezelő nyilvánosságra hozta, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb személyeket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

Az Adatkezelő a személyes adatok korlátozásakor a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve annak tagállama fontos közérdekéből kezeli az Adatkezelő. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett adatkezelés korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből eredő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni. Hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha a fenti jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordul, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelme beérkezését követően legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme alapján meghozott intézkedésekről. Arról is ezen időtartamon belül kap információt, ha kérelmét az Adatkezelő nem tudja teljesíteni, illetve annak összetettsége, vagy a kérelmek mennyisége miatt több időt igényel a válaszadás. Ekkor a határidő legfeljebb két hónappal hosszabbítható meg.

 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a martontibor@t-online.hu  e-mail címen, kapcsolatfelvételi űrlapon (elérhető itt), vagy postai úton a 1123 Budapest, Alkotás utca 53. cím elérhetőségeken. Adatkezelő jogsértés esetén mindent megtesz, hogy orvosolja a sérelmét és helyreállítja az adatkezelés jogszerű állapotát. Emellett az Érintett

Honlap https://naih.hu/
E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391-1400
Székhely, levelezési cím 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9.
  1. egyéb rendelkezések

 

  1. a honlapon alkalmazott sütik technikai részletei

elengedhetetlen munkamenet sütik: Ezek a sütik (session-id) nélkülözhetetlenek a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap tartalmának megjelenítéséhez, illetve való idejű módosításához és a Honlap kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, az Érintett milyen más weboldalakon járt. Ha az Érintett nem fogadja el ezeket a sütiket, a Honlap egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

süti neve forrás típus kezelt adatok érvényességi idő (törlés) cél
elementor macwomen.hu HTML A Honlap használatával kapcsolatos azonosító adatok és az Érintett süti beállításival kapcsolatos adatok. Folyamatos. A Honlap tartalmának való idejű módosítása.
CONSENT youtube.com HTTP A marketing (social media) sütik elfogadásának megállapítására vonatkozó adat. 2 év. A marketing (social media) sütik elfogadásának megállapítása.
wpEmojiSettings

Supports

macwomen.hu HTML A Honlap tartalmának megjelenítésével kapcsolatos adatok (betűtípus, színek, képek, stb.) Munkamenet időtartama (böngésző bezárásáig). A Honlap tartalmának megfelelő megjelenítése.

statisztikai (teljesítmény) sütik: E sütik alkalmazásának lehetővé teszik, hogy a Honlap üzemeltetője arról gyűjtsön statisztikai adatokat, hogy az Érintett miként használja a Honlapot. A sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. az Érintett a Honlap mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt a munkamenetek megtekintési ideje, milyen hibaüzenetek érkeztek. A Honlap Google Analytics sütiket is használ, mely során az Érintett IP-címét és a Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó információkat, mint személyes adatokat kezeli az Adatkezelő.

süti neve forrás típus kezelt adatok érvényességi idő (törlés) cél
_ga macwomen.hu HTTP A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó statisztikai adatok, az Érintettre vonatkozó egyedi azonosító. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 2 év. Honlap használati szokásokkal kapcsolatos statisztikák készítése a felhasználó élmény javítása érdekében.
_ga giphy.com HTTP A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó statisztikai adatok, az Érintettre vonatkozó egyedi azonosító. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 2 év. Honlap használati szokásokkal kapcsolatos statisztikák készítése a felhasználó élmény javítása érdekében.
_ga_# macwomen.hu HTTP A Honlapra látogatás számának, gyakoriságának és az első, valamint a legutóbbi látogatás adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 2 év. Honlap használati szokásokkal kapcsolatos statisztikák készítése a felhasználó élmény javítása érdekében.
_ga_# giphy.com HTTP A Honlapra látogatás számának, gyakoriságának és az első, valamint a legutóbbi látogatás adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 2 év. Honlap használati szokásokkal kapcsolatos statisztikák készítése a felhasználó élmény javítása érdekében.
_gat giphy.com HTTP A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó statisztikai adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 1 nap. Honlap használata során az adatgyűjtés korlátozása a felhasználó élmény javítása érdekében.
_gid giphy.com HTTP A Honlap használatával kapcsolatos szokásokra vonatkozó statisztikai adatok, az Érintettre vonatkozó egyedi azonosító. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 1 nap. Honlap használati szokásokkal kapcsolatos statisztikák készítése a felhasználó élmény javítása érdekében.

marketing (social media) sütik: E sütik alkalmazásának célja a Honlapon az Érintett számára releváns hirdetések és Közösségi Média Fiókok szolgáltatói (pl. Google (YouTube), TikTok, Giphy sütik) tartalmainak megjelenítése. E sütik alkalmazása által a Honlapon a Közösségi Média Fiókok szolgáltatói által biztosított plug-in-eken (kiegészítő programok) keresztül Közösségi Média Fiókok szolgáltatói által tárolt tartalom jelenik meg a Honlapon. A Közösségi Média Fiókok szolgáltatói e sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy az Érintett hogyan használja a Közösségi Média Fiókok szolgáltatói által biztosított szolgáltatásokat, milyen hirdetések érdekelhetik őt, hogy az Érintett a Honlap mely részére kattintott az érdeklődése szerinti tartalom megjelenítése érdekében.

 

süti neve forrás típus kezelt adatok érvényességi idő (törlés) cél
__tea_cache_first_# sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
__tea_cache_tokens_# sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok videók)teljesítményének adatai, Érintett egyedi munkamenet-azonosítója és felhasználói azonosítója. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok videók teljesítményének mérés az Érintett számára releváns tartalom megjelenítése érdekében.
__tea_sdk_ab_version_# sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlap Érintett általi használatának és preferenciáinak adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlap használatának mérése az Érintett számára releváns tartalom megjelenítése érdekében.
__tea_session_id_# sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy a munkamenet ideje. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
__tt_embed__mounting tiktok.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok videók)teljesítményének adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy a munkamenet ideje. A Honlapba integrált TikTok videók teljesítményének mérése.
__tt_embed__storage_test tiktok.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok videók)teljesítményének adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy a munkamenet ideje. A Honlapba integrált TikTok videók teljesítményének mérése.
giphyPingbackId giphy.com HTML A Honlapba integrált GIF-ek használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy a munkamenet ideje. A Honlapba integrált GIF-ek használatának mérése.
HYBRID_SLARDAR_WEBtiktok_pns_web_runtime sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
LAST_RESULT_

ENTRY_KEY

youtube.com HTTP A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók)használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy a munkamenet ideje. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése, az előzőleg megnyitott oldalak betöltése.
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore youtube.com IndexedDB A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók)használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése.
msToken byteoversea.com HTTP A Honlap és más weboldalak Érintett általi használatának adatai. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 10 napig. A Honlap használatának mérése és a Honlap optimalizálása az Érintett számára releváns tartalom megjelenítése érdekében.
msToken tiktok.com HTTP A Honlap Érintett általi használatának adatai (látogatás száma, látogatás időtartama, meglátogatott aloldalak, stb.). Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy 10 napig. A Honlap használatának mérése és a Honlap optimalizálása az Érintett számára releváns tartalom megjelenítése érdekében.
PUMBAA_FREQ sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
SLARDARtiktok_web_embed sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
SLARDARwebmssdk sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
TESTCOOKIESENABLED youtube.com HTTP A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók)használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy 1 nap. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése.
ttwid tiktok.com HTTP A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy 1 év. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP Az Érintett által használt internet sávszélességére vonatkozó adatok a YouTube videókat integráló weboldalakon. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy 180 nap. Az Érintett által használt internet sávszélességére vonatkozó adatok becslése a YouTube videókat integráló weboldalakon.
VISITOR_PRIVACY_METADATA youtube.com HTTP A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók)használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy 180 nap. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése.
xmsi sf16-website-login.neutral.ttwstatic.com HTML A Honlapba integrált tartalom (TikTok) használatára vonatkozó adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált TikTok használatának mérése.
YSC youtube.com HTTP Az Érintett által megnézett YouTube videókról készített statisztikák és ahhoz kapcsolt egyedi azonosító adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy a munkamenet ideje. Az Érintett által megnézett YouTube videókról statisztika készítése.
yt.innertube::nextId youtube.com HTML Az Érintett által megnézett YouTube videókról készített statisztikához kapcsolt egyedi azonosító adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. Az Érintett által megnézett YouTube videókról statisztikák készítése.
yt.innertube::requests youtube.com HTML Az Érintett által megnézett YouTube videókról készített statisztikához kapcsolt egyedi azonosító adatok. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. Az Érintett által megnézett YouTube videókról statisztikák készítése.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com HTML A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók) használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése.
YtIdbMeta#databases youtube.com IndexedDB A Honlapba integrált tartalom (YouTube videók) használatára vonatkozó beállítások. Az Érintett hozzájárulása visszavonásáig vagy folyamatos. A Honlapba integrált YouTube videók használatára vonatkozó beállítások megfigyelése.